Jdi na obsah Jdi na menu
 


Letní stanový tábor se zvířaty 2021

Tábor se uskuteční ve dnech 18.července - 7.srpna 2021 na Táborové základně v Mikulášovicích - Salmově ve Šluknovském výběžku, na pokraji Národního parku Česko-saské Švýcarsko, GPS: 50°58'31.530"N, 14°22'52.964"E . Tábor bude mít tradičně mezinárodní charakter /doposud se jej zúčastnily děti z Iráku, Francie, Japonska, Německa, Rakouska, Ruska, Slovenska, Ukrajiny a Vietnamu/.

Tábor je určen pro děti se vztahem ke zvířatům a přírodě ve věku od 7 let, se souhlasem rodičů si mohou vzít s sebou na tábor doma chovaná zvířata, o která se pak budou na táboře samy starat a zúčastní se s nimi výstavy v průběhu tábora v sobotu 31.7.

 

ODBOROVÝ SVAZ STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

Základní odborová organizace při MěÚ ve Varnsdorfu

společně s

Mladí chovatelé zvířat, pobočný spolek Mikulášovice

Salmov 31, 407 79 Mikulášovice

www.tmch.cz chovatelemikulasovice@seznam.cz

602 682 600

___________________________________________________________________________

 

38. ročník letního stanového tábora se zvířaty

Tábor se uskuteční ve dnech 18.července - 7.srpna 2021 na Táborové základně v Mikulášovicích - Salmově ve Šluknovském výběžku, na pokraji Národního parku Česko-saské Švýcarsko, GPS: 50°58'31.530"N, 14°22'52.964"E . Tábor bude mít tradičně mezinárodní charakter /doposud se jej zúčastnily děti z Iráku, Francie, Japonska, Německa, Rakouska, Ruska, Slovenska, Ukrajiny a Vietnamu/.

Tábor je určen pro děti se vztahem ke zvířatům a přírodě ve věku od 7 let, se souhlasem rodičů si mohou vzít s sebou na tábor doma chovaná zvířata, o která se pak budou na táboře samy starat a zúčastní se s nimi výstavy v průběhu tábora v sobotu 31.7.

Ubytování účastníků je ve dvoumístných stanech ( klasická A s podsadami a podlážkami ) nebo po dohodě ve vlastních stanech. Stravování je zajištěno 5x denně, účastníci se budou podílet na přípravě a výdeji.

Program je rekreačněpoznávací - výlety do NP a okolí vč. blízkých měst v Německu, spaní pod širákem, táborové hry, sportování (míčové hry, stolní tenis), koupání na blízkém koupališti a rybníku, projížďka na koních, účast na táborové výstavě zvířat, zdokonalování znalostí o chovu zvířat a ochraně přírody.

Účastnický poplatek za 21 dnů tábora činí částku 6000 Kč. Přijímáme přihlášky pouze na celý tábor! Mladí chovatelé - aktivní členové pořádající organizace, mají slevu.


 

Uzávěrka přihlášek je stanovena na 31. května 2021, případně po naplnění kapacity dříve. Po jejich obdržení bude odeslána faktura na účastnický poplatek, po obdržení platby, v polovině června, pak další pokyny. Závazné přihlášky zasílejte on-line na: www.tmch.cz nebo elektronickou poštou na: chovatelemikulasovice@seznam.cz , případně poštou na adresu: MCHZ, p.s.Mikulášovice, Salmov 31, 407 79 Mikulášovice. Info na: tel. + 420 602 682 600.

Doprava je individuální nebo po dohodě společná z Prahy a do Prahy. Obracíme se na rodiče z Prahy a blízkého okolí se žádostí o pomoc s dovozem bagáže na a z tábora pro cca 15 dětí. Nejvhodnější je vozidlo s přívěsným vozíkem. Nabídku prosím sdělte společně s přihláškou.

Pro informaci uvádíme, že náš tábor je zabezpečován tradičně plně dobrovolnicky, kdy všichni táboroví pracovníci vykonávají svoji činnost bezplatně.

 

 

Přihláška na stanový tábor se zvířaty Salmov 2021

 

Přihlašuji své dítě

 

Jméno a příjmení .......................................................... Datum narození .................................................

 

Bydliště vč. PSČ ......................................................................................................................................

 

Elektronická adresa rodičů pro kontakt ....................................................................................................

 

Telefon rodičů či zákonných zástupců ...................…...............................................................................

 

Pojištěn u zdravotní pojišťovny................................................................................................................

 

Ve stanu si přeji být podle možností společně s ......................................................................................

 

Na tábor povezu s sebou zvířata (jaká, kolik, plemeno) …......................................................................

 

...................................................................................................................................................................

 

Vlastní doprava …............................... Objednávám společnou dopravu

…........................................

 

Doma chováme či projevuji zájem o zvířata …...……………………...................................................

 

……….......................................................................................................................................................

 

Členům odborových organizací mohou poskytnout na účast na tomto táboře finanční příspěvek jejich zaměstnavatelé a odborové organizace, členům chovatelských spolků jejich členské spolky.

 

Současně svým podpisem dávám souhlas se zpracováním osobních údajů dítěte spojených s jeho účastí na táboře a pořizováním jeho fotografií a videozáznamů v průběhu tábora a jejich použitím pro archivní a propagační účely pořadatele, jak to vyžaduje zákon 101/2000 Sb. Beru na vědomí, že děti nemají povoleno po dobu trvání tábora držení mobilních telefonů a podobných zařízení.

 

 

 

Jméno a podpis rodiče dítěte/zákonného zástupce .............................................................................

 

 

+/nehodící se škrtněte

 

Zpráva pro pořadatele:

 
 


Poslední fotografie


Fotoalbum


Facebook

Mail list
Statistiky

Online: 3
Celkem: 369892
Měsíc: 7382
Den: 175