Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení Shromáždění členů 2021

Shromáždění členů pobočného spolku MCHZ Mikulášovice přijalo dne 17.1.2021 následující usnesení:

I. bere na vědomí:

 • informaci Rady spolku o organizačních záležitostech týkajících se spolku /výroční zpráva/

 

II. schvaluje:

 

 • zápis ze SČ dne 2.8.2020

 • činnost Rady a kontrolní komise v období od minulého jednání

 • výroční zprávu o činnosti ZO v roce 2020 a plnění poslání a vize spolku v roce 2020

 • operativní plán činnosti p.s. na rok 2021 s jeho předpokládaným finančním krytím

 • dosavadní činnost předsedy, místopředsedy a pokladní p.s. ve věci grantových řízení a účasti v dotačních programech zaměřených na podporu činnosti mladých chovatelů v našem spolku

 • převzetí péče o vysazenou lípu u kapličky v Mikulášovicích na Salmově v rámci akce Stromy sv.Anežky České z roku 2011, obnovení vysazené lípu svobody na Salmově v roce 2018 a či o ovocné stromy vysazené na Salmově, Mikulášovičkách a Horních Mikulášovicích v rámci akce 72 hodin v letech 2016 až 2020

 • průběžnou prezentaci činnosti spolku ve vývěsní skříňce umístěné u zastávky busu na náměstí v Mikulášovicích a v Mikulášovických novinách

 • uspořádání 38.ročníku LTMCH se zvířaty v Mikulášovicích jako mezinárodní akci a případně 17. ročníku vánočního tábora

 • stanovení slevy pro MCH – členy našeho spolku pro účast na letním táboře na 750 Kč za aktivní účast na životě kroužku a 750 Kč za aktivní účast v OMCH 2021

 • dohodnutí spolupráce a její pokračování při pořádání táborů s odborovou organizací MěÚ ve Varnsdorfu

 • uspořádání školení vedoucích a praktikantů před zahájením tábora na Salmově, kteří současně pomohou s jeho stavbou v rámci přípravy letního tábora a rovněž jeho bourání v závěru tábora

 • účast vedoucích tábora a dalších našich pracovníků s dětmi na podzimním školení pracovníků s mládeží CVVZ v Holešově

 • terénní a dispoziční úpravy Táborové základny spolku na Salmově s možností jejího širšího využití v průběhu celého roku

 • vstup do MAS Český sever jako nástupci po ZO CHKo ČSCH Mikulášovice /čl.př.500 Kč/

 • účast našich členů a příznivců v amatérské fotografické soutěži Díte a zvíře v termínu 1.1.-31.5.2021 vyhlášené hlavním spolkem MCHZ

.

III. pověřuje:

 • předsedu a místopředsedkyni dalším jednáním ve věci získávání dotací a grantů pro náš spolek v roce 2021 a 2022

 • všechny členy spolku dle potřeby k účasti na školeních a seminářích pořádaných ČRDM a dalšími subjekty

 • předsedu a další členy spolku dle potřeby k jednání o vzájemné spolupráci na úseku mládeže s chovateli ze spolku z obce Hörnitz v Sasku (SRN), případně z jiných míst, kde bude zájem

 

IV. ukládá:

 

 • zástupci našeho spolku v MAS Český sever se aktivně podílet na činnosti tohoto spolku

 • zástupcům našeho pobočného spolku aktivně pracovat v hlavním spolku MCHZ

 • orgánům spolku a všem členům spolupracovat při činnosti dalších pobočných spolků a členů MCHZ

 

V. děkuje:

 • všem funkcionářům, členům a příznivcům spolku a MCH z kroužku za aktivní činnost v našem spolku při zabezpečování programu a reprezentaci spolku, města Mikulášovice a aktivní pomoc při zabezpečení Národního kola chovatelské olympiády v uplynulém roce v Mikulášovicích a stejně tak některým jejich rodinným příslušníkům

 • agentuře Tandem Plzeň za finanční podporu při konání česko-německých výměn mládeže

 • Dobrovolnému svazku obcí Sever za finanční podporu při konání akcí pro mladé chovatele

 • Pivovaru Kocour s.r.o. Varnsdorf za podporu při konání našich akcí pro mladé chovatele

 • TOM 1027 STOPAŘI, Mikulášovice za dlouholetou pomoc při konání našich akcí pro mladé chovatele

 • SDH Mikulášovice za spolupráci při konání našich letních táborů

 • a všem dalším individuálním podporovatelům činnosti našeho spolku


 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 


Poslední fotografie


Fotoalbum


Facebook

Mail list
Statistiky

Online: 3
Celkem: 369895
Měsíc: 7380
Den: 174