Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení Výroční členské chůze ZO 2017

 

Usnesení VČS ZO MCH Mikulášovice, konané dne 14.4.2017 v Mikulášovicích

VČS

I. bere na vědomí:

 • zprávu o činnosti ZO v roce 2016  a plnění poslání a vize organizace přednesenou předsedou ZO
 • vedení účetnictví v ZO za rok 2016 bez závad na základě kontrol provedených revizorkou ZO
 • ukončení členství v ZO Mudr. Martiny Kučerové z Rumburka výmazem z důvodu nezaplacení členského příspěvku a MCH Elišky Jurové a Anny Hajné k 31.12.2016
 • nové členy ZO Dagmar Střelcovou z Prahy, Jiřího Vokouna a Zdeňka Vokouna z Mikulášovic a za registrovanou členku Pavlu Zemanovou z Prahy

 

 

II. schvaluje:

               Přehledy o příjmech a výdajích a majetku a závazcích ZO za roky 2014, 2015 a 2016

               plán činnosti ZO na rok 2017 s jeho předpokládaným finančním krytím

 • dosavadní činnost předsedy a jednatele ZO ve věci grantového řízení a účasti v dotačních programech zaměřených především na podporu činnosti dětí a mládeže v ZO
 • pokračovat v péči o vysazenou lípu u kapličky na Salmově v Mikulášovicích v rámci akce Stromy sv.Anežky České z listopadu 2011 a nově pečovat o dvě třešně vysazené na Salmově v rámci loňské akce 72 hodin
 • průběžnou prezentaci činnosti ZO ve vývěsní skříňce umístěné u zastávky busu na náměstí v Mikulášovicích
 • uspořádání 34.ročníku LTMCH se zvířaty v Mikulášovicích jako mezinárodní akci za účasti dětí ze Slovenska, Ruska a Francie a případně 17. ročníku vánočního tábora
 • dosavadní průběh spolupráce a její pokračování s odborovou organizací MěÚ ve Varnsdorfu při pořádání letních a zimních táborů
 • v rámci přípravy letního  tábora uspořádat školení vedoucích a praktikantů a před zahájením tábora setkání bývalých táborníků na Salmově, kteří současně pomohou s jeho stavbou
 • účast vedoucích tábora na podzimním školení pracovníků s mládeží CVVZ v Šumperku
 • zápis z VČS  25.3.2016 a ČS z 20.7.2016
 • stanovení slevové ceny pro MCH – členy naší organizace pro účast na letním táboře na 1500 Kč/týden
 • činnost výboru a kontrolorky v období od minulé VČS

 

III. pověřuje:

 • předsedu a jednatele dalším jednáním ve věci získávání dotací a grantů pro naši organizaci v roce   2017 a 2018
 • předsedu a případně další členy ZO dle potřeby k účasti na školeních a seminářích ve věci grantů a dotací
 • předsedu a další členy ZO dle potřeby k jednání o vzájemné spolupráci na úseku mládeže s chovateli ze spolku z obce Hörnitz v Sasku (SRN), případně z jiných míst, kde bude zájem

 

IV.volí:

 • předsedu naší ZO účastí jako delegáta na konferenci územní organizace ČSCH v Děčíně, jako náhradníka pokladní ZO
 • předsedu naší ZO účastí jako delegáta na ústřední konferenci sekce chovatelů koček v roce 2018, jako náhradníka Dagmar Střelcovou
 • předsedu, pokladní a členku naší ZO Zuzanu Štěpánovou členy odborné komise chovatelů koček územní organizace ČSCH Děčín
 • předsedu, pokladní a kontrolorku ZO členy komise pro práci s mladými chovateli územní organizace ČSCH Děčín

 

V. ukládá:

 

 • členům výboru územní organizace aktivně pracovat v tomto orgánu 
 • členům územních odborných orgánů chovatelů koček, okrasného ptactva a mládeže aktivně pracovat v těchto orgánech

            -      zástupci naší organizace v představenstvu MAS Český sever aktivně pracovat v tomto orgánu

 

VI. děkuje:

 • všem dosavadním funkcionářům a členům ZO a MCH z kroužku za aktivní činnost v naší ZO při zabezpečování programu v uplynulém roce, stejně tak některým jejich rodinným příslušníkům
 • městu Mikulášovice za trvalou finanční i morální podporu činnosti naší organizace
 • agentuře Tandem Plzeň za finanční podporu při konání česko-německých výměn mládeže
 • Dobrovolnému svazku obcí Sever za finanční podporu při konání CK OMCH a výstavy zvířat MCH
 • SDH Mikulášovice za spolupráci při konání našich letních táborů

 

Usnesení přijato 8 členy ZO.

 

 

V Mikulášovicích 14.4.2017                                                                           

 

                                                                                                                   Vlastimil Jura

                                                                                                                       předseda

 

Náhledy fotografií ze složky VČS ZO 2017

 


Poslední fotografie


Fotoalbum


Facebook

Mail listArchiv

Kalendář
<< srpen / 2019 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 199827
Měsíc: 8727
Den: 37