Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení Výroční členské schůze spolku 2019

VČS

I. bere na vědomí:

  • ukončení členství v ZO Zuzany Štěpánové z Velkého Šenova, Jiřího Brože a Daniely Hentschelové z Mikulášovic

  • přijetí nových členů do ZO MCH Aleny Barnové, MCH Anny Hajné, Veroniky Hajné, Simony Kratinové z Vdf, Zbyňka Šedivého z KL a Zdeňka Lercha st.

  • rezignaci na funkci pokladní ZO Eleny Yurové

  • rezignaci na funkci členky KK ZO Gabriely Krůtové

 

II. schvaluje:

 

  • zápis z VČS 30.3.2018

  • činnost výboru a kontrolní komise v období od minulé VČS

  • výroční zprávu o činnosti ZO v roce 2018 a dosavadní plnění poslání a vize organizace

  • plán činnosti ZO na rok 2019 s jeho předpokládaným finančním krytím

  • dosavadní činnost předsedy, místopředsedy a pokladní ZO ve věci grantových řízení a účasti v dotačních programech zaměřených na podporu činnosti mladých chovatelů v ZO

  • pokračování v péči o vysazenou lípu u kapličky v Mikulášovicích na Salmově v rámci akce Stromy sv.Anežky České z roku 2011 a novou či o ovocné stromy vysazené na Salmově v rámci akce 72 hodin v roce 2016, 2017 a 2018

  • průběžnou prezentaci činnosti ZO ve vývěsní skříňce umístěné u zastávky busu na náměstí v Mikulášovicích

  • uspořádání 36.ročníku LTMCH se zvířaty v Mikulášovicích jako mezinárodní akci za účasti dětí ze Slovenska, Francie a Ukrajiny a případně 17. ročníku vánočního tábora

  • stanovení slevové ceny pro MCH – členy naší organizace pro účast na letním táboře na 4500 Kč

  • dosavadní průběh spolupráce a její pokračování při pořádání táborů s odborovou organizací MěÚ ve Varnsdorfu

  • uspořádání školení vedoucích a praktikantů a před zahájením tábora setkání bývalých táborníků na Salmově, kteří současně pomohou s jeho stavbou v rámci přípravy letního tábora

  • účast vedoucích tábora na podzimním školení pracovníků s mládeží CVVZ v Náchodě

 

III. pověřuje:

  • předsedu a místopředsedu dalším jednáním ve věci získávání dotací a grantů pro naši organizaci v roce 2019 a 2020

  • předsedu a případně další členy ZO dle potřeby k účasti na školeních a seminářích ve věci grantů a dotací

  • předsedu a další členy ZO dle potřeby k jednání o vzájemné spolupráci na úseku mládeže s chovateli ze spolku z obce Hörnitz v Sasku (SRN), případně z jiných míst, kde bude zájem

 

IV. odvolává:

 

Zuzanu Štěpánovou z komise chovatelů koček z důvodu ukončení členství v ČSCH

 

V.volí:

 

A/ na funkční období do roku 2022

 

  • Nikolu Mejstříkovou, členkou výboru /doplňuje statutární orgán ZO – výbor/

  • Gabrielu Krůtovou, členkou výboru / doplňuje statutární orgán ZO – výbor/

  • Veroniku Hajnou, členkou KK ZO /doplňuje kontrolůní orgán ZO – KK/

  • doplňuje odbornou komisi chovatelů koček v ZO a ÚO Děčín o Simonu Kratinovou z Vdf

  • doplňuje odbornou komisi chovatelů drůbeže o členky Gabrielu Krůtovou a Jitku Lerchovou

  • Gabrielu Krůtovou kandidátkou na členku výboru ÚO ČSCH Děčín

 

 

B/

 

  • Gabrielu Krůtovou a Jitku Lerchovou jako delegátky na konferenci ÚO ČSCH Děčín, jako náhradníka místopředsedu ZO

  • předsedu ZO jako delegáta na ústřední konferenci sekce chovatelů koček v roce 2020, jako náhradnici členku Dagmar Střelcovou

  • předsedu ZO jako delegáta na ústřední konferenci pracovníků s mladými chovateli v roce 2019 a 2020, jako náhradnici členku Dagmar Střelcovou

 

VI. ukládá:

 

  • členům výboru a KK územní organizace aktivně pracovat v těchto orgánech

  • členům územních orgánů chovatelů koček, drůbeže, králíků a mládeže aktivně pracovat v těchto orgánech

  • zástupci naší organizace v představenstvu MAS Český sever aktivně pracovat v tomto orgánu

 

VII. děkuje:

  • všem funkcionářům a členům ZO a MCH z kroužku za aktivní činnost v naší ZO při zabezpečování programu a reprezentaci ZO a okresu Děčín a v CK OMCH v uplynulém roce a stejně tak některým jejich rodinným příslušníkům

  • pokladní ZO Eleně Yurové za dosavadní výkon funkce

  • Gabriele Krůtové za dosavadní výkon funkce

  • městu Mikulášovice za trvalou finanční i morální podporu činnosti našeho spolku

  • agentuře Tandem Plzeň za finanční podporu při konání česko-německých výměn mládeže

  • Dobrovolnému svazku obcí Sever za finanční podporu při konání akcí pro mladé chovatele

  • SDH Mikulášovice za spolupráci při konání našich letních táborů

  • Pivovaru Kocour s.r.o. Varnsdorf za podporu při konání našich akcí pro mladé chovatele

  • Mikovu s.r.o. za podporu při konání našich akcí pro mladé chovatele


 

Usnesení přijato 16 členy ZO

Vlastimil Jura, předseda

 

Doplnění usnesení VČS:

 

Bod II, schvaluje se:

 

  • založení dobrovolného podpůrného fondu spolku

 

Bod III, pověřuje:

 

  • výbor spolku vypracovat Statut podpůrného fondu spolku a seznámit s ním členy. Správcem fondu bude pokladní spolku.

 

Zpracoval: Vlastimil Jura, předseda

 

Náhledy fotografií ze složky VČS 2019

 


Poslední fotografie


Fotoalbum


Facebook

Mail listArchiv

Kalendář
<< srpen / 2019 >>


Statistiky

Online: 3
Celkem: 201677
Měsíc: 2267
Den: 68