Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení Výroční členské schůze ze dne 25.3.2016

Usnesení VČS SO MCH Mikulášovice, konané dne 25.3.2016 v Mikulášovicích

VČS

I. bere na vědomí:

 • zprávu o činnosti SO v roce 2015 a plnění poslání a vize organizace přednesenou předsedou SO

 • vedení účetnictví v SO za rok 2015 bez závad na základě kontrol provedených revizorkou SO

 • ukončení členství v SO Mgr. Hany Stift ze Šluknova a MCH Štěpána Dvořáka, Kateřiny Ludrovské, Elišky Pátkové a Zdeňka Figury k 31.12.2015 a MCH Kateřiny Pátkové k dnešnímu dni.

 

II. schvaluje:

 • plán činnosti SO na rok 2016 s jeho předpokládaným finančním krytím

 • dosavadní činnost předsedy a jednatele SO ve věci grantového řízení a účasti v dotačních programech zaměřených především na podporu činnosti dětí a mládeže v SO

 • pokračovat v péči o vysazenou lípu u kapličky na Salmově v Mikulášovicích v rámci akce Stromy sv.Anežky České z listopadu 2011 a případný patronát nad údržbou kapličky ve spolupráci s městem Mikulášovice

 • průběžnou prezentaci činnosti SO ve vývěsní skříňce umístěné u zastávky busu na náměstí v Mikulášovicích

 • uspořádání 33.ročníku LTMCH se zvířaty v Mikulášovicích jako mezinárodní akci za účasti dětí ze Slovenska, Německa a Ruska,Ukrajiny a Francie a případně 17. ročníku vánočního tábora

 • dosavadní průběh spolupráce a její pokračování s odborovou organizací MěÚ ve Varnsdorfu při pořádání letních a zimních táborů

 • v rámci přípravy letního tábora uspořádat školení vedoucích a praktikantů a před zahájením tábora setkání bývalých táborníků na Salmově, kteří současně pomohou s jeho stavbou

 • účast vedoucích tábora na podzimním školení pracovníků s mládeží CVVZ v Jihlavě

 • zápis z VČS 22.3.2015 a ČS z 6.6.2015

 • Směrnici k proplácení cestovních náhrad v naší organizaci

 • rozhodnutí výboru SO o změně řízení naší organizace přímo OO ČSCH v Děčíně a zapojení našich členů do práce v jejích orgánech

 • stanovení slevové ceny pro MCH – členy naší organizace pro účast na letním táboře na 1500 Kč/týden

 • ujmout se organizace CK OMCH ve dnech 10.-14.8.2016 a zajistit jeho průběh v RS V Zátiší v Rumburku

 • činnost výboru a revizorky v období od minulé VČS

III. pověřuje:

 • předsedu a jednatele dalším jednáním ve věci získání dotací a grantů pro naši organizaci v roce 2016 a 2017

 • předsedu a případně další členy SO dle potřeby k účasti na školeních a seminářích ve věci grantů a dotací

 • předsedu a další členy SO dle potřeby k jednání o vzájemné spolupráci na úseku mládeže a chovu koček s chovateli ze spolku z obce Hörnitz v Sasku (SRN), případně z jiných míst, kde bude zájem

 • předsedu naší SO účastí na konferenci pracovníků s mládeží v roce 2016 a jako náhradníka jednatele naší SO

 • předsedu naší SO účastí na konferenci odbornosti chovatelů koček v roce 2017 a jako náhradníka jednatele naší SO

IV.ukládá

 

-členům okresních odborných orgánů chovatelů koček a mládeže aktivní účast při prosazování

potřeb naší SO

- zástupci naší organizace v MAS Český sever aktivní účast při prosazování zájmů naší SO

 

V. přijímá za nové členy ZO:

 

-Libuši Šitnerovou, MCH Annu Čmelínskou z Vilémova, Marcelu Shánělovou a Annu Hajnou z

Mikulášovic


 

VI. děkuje:

 • všem dosavadním funkcionářům a členům SO a MCH z kroužku za aktivní pomoc při činnosti naší SO v uplynulém roce

 • městu Mikulášovice za trvající finanční i morální podporu činnosti naší organizace

 • agentuře Tandem Plzeň za finanční podporu při konání česko-německých výměn mládeže


 

Usnesení přijato 7 členy ZO.


 

V Mikulášovicích 25.3.2016

 

 

 

Michal Záruba                                                                                                   Vlastimil Jura

jednatel                                                                                                            předseda

 

Náhledy fotografií ze složky VČS 2016

 


Poslední fotografie


Fotoalbum


Facebook

Mail listArchiv

Kalendář
<< srpen / 2019 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 199827
Měsíc: 8725
Den: 37