Jdi na obsah Jdi na menu

Za spolupráci děkujeme výrobci krmiv Bellfo

Náš spolek má  bohatou historii. Jsme pokračovatelem nejstaršího chovatelského spolku na severu Čech, který byl založen v roce 1881 pod názvem Spolek chovatelů drůbeže a králíků v Mikulášovicích, /Geflügel und Kanninchenzuchverein Nixdorf/. Rok 2021 byl tedy pro nás rokem slavnostním, kdy jsme společně vzpomínali 140 let od založení! Na památku prvního předsedy spolku Hermanna Dittricha jsme na podzim roku 2021 položili u rodinné hrobky na hřbitově v Mikulášovicích věnec.

Podle archivních dokumentů byl po válce chovatelský spolek v Mikulášovicích obnoven až v průběhu roku 1987. V roce 1988 měl 23 členů. V devadesátých letech však jeho činnost byla opět přerušena. K 1.7.2006 byla založena ZO chovatelů koček ve Varnsdorfu. Tato ZO následně změnila své sídlo i název a začala působit jako všeobecná organizace v Mikulášovicích. Po odchodu části členů a založení vlastního spolku se náš spolek vrátil ke svému původnímu zaměření a přejmenoval se k 3.8.2019 na ZO chovatelů koček Mikulášovice. Hlavní a tradiční náplní činnosti našeho spolku byla a je práce s dětmi - mladými chovateli - v chovatelském kroužku při základní organizaci. Protože ČSCH má podle svých Stanov jiné priority, než právě činnost pro děti, byl rok 2021 rokem rozvoje nového pobočného spolku Mladých chovatelů zvířat v Mikulášovicích, který vznikl 2.3.2020 jen a pro práci s dětmi, mládeží a další zájemce. 

Mezi tradiční akce našeho pobočného spolku v Mikulášovicích patřilo pořádání jedinečných chovatelských táborů s vlastními zvířaty pro děti a mládež s mezinárodní účastí, když v roce 2022 se uskutečnil již 39. ročník letního tábora na naší táborové základně na Salmově v Mikulášovicích a v přípravě je již 18. ročník vánočního tábora, tentokrát v Krásném Buku. Od jubilejního 40. ročníku v roce 2023 se jeho pořádání plně zhostil za tím účelem vzniklý pobočný spolek Tábor mladých chovatelů rovněž se sídlem v Mikulášovicích. Pořádáním letních táborů volně pokračujeme v tradici dětských táborů probíhajících desítky let na Salmově pod vedením místního občana Petra Pražáka.  Organizačně se náš spolek zapojuje i do soutěží mladých chovatelů, když v roce 2004  zabezpečoval Celostátní kolo Vědomostní soutěže mladých chovatelů konané v Rumburku a v roce 2008 Celostátní kolo jubilejního 40. ročníku této soutěže v Jiřetíně pod Jedlovou. V roce 2016 jsme se operativně ujali organizace Celostátního kola 48. ročníku této akce, protože jinak by se nekonalo.  Každoročně zabezpečujeme rovněž základní i okresní kolo této chovatelské vědomostní soutěže pro děti. Na rok 2020 měla organizace pověření uspořádat Mezinárodní kolo u nás v Mikulášovicích, ale separátní zájmy jiných nám tuto akci překazily. Boží mlýny ale melou, takže se náš spolek nakonec sám ujal organizace Národního kola vědomostní soutěže mladých chovatelů, které proběhlo ve dnech 5.-9.srpna 2020 na naší Táborové základně v Mikulášovicích na Salmově. Družstvo našich dětí se umístilo zaslouženě na 1. místě!

Spolek je členem Místní akční skupiny Český sever se sídlem ve Varnsdorfu

V roce 2017, když to bylo 30 let od znovuobnovení organizace po válce, převzal spolek při příležitosti konání výroční členské schůze za svoji práci při výchově mladé chovatelské generace Čestnou vlajku ÚVV ČSCH.  V listopadu 2017 se pak spolek umístil na 2. místě v Neziskovce roku, kterou pořádala Nadace pro rozvoj občanské společnosti. Po získání prvotních zkušeností se náš spolek v roce 2018 opětovně zúčastnil v Neziskovce roku, kde se umístil na 4. místě mezi malými neziskovkami. V roce 2020 jsme se do tohoto klání zapojili opět a stali se vítězi tohoto prestižního ocenění a získali titul Neziskovka roku, které nám bylo předáno počátkem roku 2021!