Jdi na obsah Jdi na menu

 

Spolek MCHZ je dobrovolným, zájmovým uskupením dětí, mládeže a dospělých s kladným
vztahem ke zvířatům a přírodě. Posláním spolku je především zájmové a neformální vzdělávání a činnosti dětí a mládeže, podpora domácího chovu zvířat, ekologická výchova, péče o přírodu a životní prostředí. Toto
poslání naplňuje spolek zejména tím, že:

 1. provádí výchovnou a vzdělávací činnost.

 2. stará se o osobnostní rozvoj svých členů zejména formou participace, dobrovolnictví a dalších zájmových a neformálních aktivit.

 3. připravuje a pořádá aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování zaměřené na děti a mládež.

 4. připravuje a pořádá aktivity v rámci podpory a rozvoje talentů a zájmů žáků.

 5. realizuje projekty zaměřené na vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží a pedagogických pracovníků ve školství.

 6. zajišťuje mimoškolní volnočasové činnosti dětí a mládeže.

 7. připravuje, pořádá a organizačně zajišťuje kulturní a společenské akce, vzdělávací a preventivní akce celostátního a mezinárodního významu.

 8. vede své členy i veřejnost k aktivním formám chovu zvířat, k rozvoji chovatelských zájmů, zejména pořádáním výstav, přehlídek, soutěží, táborů a dalších aktivit v přírodě a v rámci svých možností k tomu vytváří podmínky.

 9. vede své členy i veřejnost k vlastenectví, společenské odpovědnosti a udržitelnému rozvoji a návratu k občanským hodnotám a hrdosti na své bohaté národní tradice.

 10. provádí ediční, propagační a osvětovou činnost.

 11. spolupracuje s tuzemskými, zahraničními i mezinárodními organizacemi, jednotlivci a iniciativami, které mají obdobné poslání.

 12. provádí hospodářskou činnost především k zajištění prostředků pro naplnění svého poslání.

Členem spolku se může stát dítě či dospělý se zájmem o zvířata, jejich chov a ochranu.

V současné době je stanovena následující výše ročních členských příspěvků v pobočném spolku:

dospělí členové 300 Kč 

mladí členové do 18 let 150 Kč

jednorázové zápisné dospělých členů 50 Kč

Vyplněnou přihlášku do spolku můžete poslat na :

- Mladí chovatelé zvířat, z.s.
  Salmov 31
  407 79  Mikulášovice, 

- mchz@post.cz


- GSM  +420 602 682 600 

  

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář