Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co je to Březový lístek

Březový lístek je ocenění udělované lidem kteří se dobrovolně věnují činnosti s dětmi a mládeží. Nositelem se může stát každý bez ohledu na příslušnost k nějaké skupině či organizaci. Navrhovat, udělovat a podepisovat Březové lístky může každý stávající držitel.

Jsme dobrovolným, neoficiálním a "volným" hnutím - společenstvím lidí, kteří vytvářejí dětem a mládeži podmínky, prostředí a programy pro hezké a prospěšné trávení jejich mimoškolního času - schůzkami, hrami, výpravami, tábory, kroužky dovednosti. Pracujeme pro ně a s nimi v nejrůznějších zájmových organizacích...

article preview

blkomiks.jpg 

Stupně BL

Důvody oceňování u jednotlivých stupňů jsou formulovány obecně jako doporučení, aby při praktickém ocenění měli jeho udělovatelé možnost zohlednit místní podmínky a potřeby.

Přednostním důvodem jsou konkrétní činy a působení, které rozvíjejí přátelství, příkladné a dlouhodobé aktivity, obětavost, spolehlivost, nápaditost a pohotovost jedince v určitém kolektivu, v místě, okrese, kraji, regionu a republice.

Vodítkem pro zdůvodnění ocenění BL jsou také ustálené obecné popisy zásluh a vlastností oceňovaného.

1. stupeň - ZELENÝ
Zelená barva je barvou luk a lesů, symbolem nového života. Znázorňuje začátek cesty, kterou oceněný nastoupil, uctívajíc, zasévajíc a pěstujíc hodnoty pravého přátelství mezi kamarády. Zeleným odznakem je odměňovanému za jeho příkladnou činnost nabídnut vstup do Hnutí BL. Ve společenstvích dětí se uděluje rádcům a začínajícím vedoucím.

2. stupeň - SVĚTLE MODRÝ
Světlemodrá-blankytná barva vyjadřuje pohled vzhůru k obloze. Nositel 2. stupně umí snít a své sny uskuteč-ňovat, umí hledat vyšší hodnoty ukryté v lidech. 2. stupeň se uděluje odhodlaným a obětavým vedoucím, těm, kteří už vědí, co je smyslem Hnutí BL.

3. stupeň - TMAVĚ MODRÝ
Tmavomodrá je barvou hlubokého širého moře a symbolizuje hloubku a šířku zájmů nositele o dění kolem něho, nevyčerpatelnost jeho elánu a ukrytou sílu ducha. Uděluje se vytrvalým a optimistickým vůdcům.

4. stupeň - ŽLUTÝ
Žlutá je barvou Slunce, které je zdrojem síly, světla, tepla a životní energie. Nositel 4. stupně pomáhá přátelům křísit jejich dobré vlastnosti, probouzet tužby a podněcovat k činnosti. Uděluje se všestranným i specializovaným vedoucím.

5. stupeň - ČERVENÝ
Červený je symbol lidského srdce, červené jsou žhnoucí uhlíky v ohni. Čer-vená symbolizuje zápal pro vysoké cíle, vytrvalost, bezpečí a jistoty.

6. stupeň - KARMÍNOVÝ
Touto barvou září zakalovaný kov, symbol pevnosti a neústupnosti nositele od ušlechtilých cílů. Karmínový BL je určen těm, jejichž práce a šíření myšlenky přátelství daleko přesahují hranice jejich místního společenství.

7. stupeň - BÍLÝ
Bílá je symbolem ušlechtilosti a čistoty ducha, o něž vyznamenaný u sebe i svých nesčetných přátel neustále usiluje. Bílý BL patří lektorům a budovatelům zázemí, dlouhodobě sloužícím společenství.

8. stupeň - ŠEDÝ
Šedá barva připomíná moudrost sov a vážených lidí se šedými vlasy. Uděluje se rádcům života, kteří mají autoritu, zkušenosti a vyzařují tichou sílu.

9. stupeň - ČERNÝ
Černá v sobě obsahuje všechny barvy předcházejících stupňů a symbolizuje nejedno překonání porážky, které vedlo a vede nositele k ještě větší houževnatosti a usilovnosti. Devátý stupeň je určen nezdolným vytrvalcům s širokým působením.

10. stupeň - BRONZOVÝ
Je určen tomu, kdo dlouhodobě reprezentuje nositele i udělovatele BL, účinně působí v regionu či kraji a prohlubuje vzájemné styky kolektivů.

11. stupeň - STŘÍBRNÝ
Uděluje se těm, kteří působí v kraji či republice na širokém poli činností, směřovaných k dětem a mládeži, k jejich vzdělávání, těm, kteří organizují celostátní hry a výměny zkušeností.

12. stupeň - ZLATÝ
Zlatá je barvou sluneční záře a drahého kovu, dotvrzuje trvalé úspěchy nositele při všestranném působení na dětská a mládežnická společenství v celé republice. Zlatý BL patří těm, kteří jsou trvalými pilíři přátelství a spolupráce, zdroji moudrosti a síly.

ČESTNÝ BL
Čestný BL je udělován výjimečně a samostatně jako ocenění významným osobnostem, které spoluvytvářejí materiální a morální zázemí činnosti dětských a mládežnických společenství, či jsou pro chování dětí a mládeže vzorem, a při tom stojí mimo jejich společenství.

 


 
 

Náhledy fotografií ze složky Co je to březový lístek

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 


Poslední fotografie


Fotoalbum


Facebook

Mail list
Statistiky

Online: 2
Celkem: 369891
Měsíc: 7381
Den: 174