Jdi na obsah Jdi na menu

Co je to Březový lístek

blkomiks.jpg 

Stupně BL

Důvody oceňování u jednotlivých stupňů jsou formulovány obecně jako doporučení, aby při praktickém ocenění měli jeho udělovatelé možnost zohlednit místní podmínky a potřeby.

Přednostním důvodem jsou konkrétní činy a působení, které rozvíjejí přátelství, příkladné a dlouhodobé aktivity, obětavost, spolehlivost, nápaditost a pohotovost jedince v určitém kolektivu, v místě, okrese, kraji, regionu a republice.

Vodítkem pro zdůvodnění ocenění BL jsou také ustálené obecné popisy zásluh a vlastností oceňovaného.

1. stupeň - ZELENÝ
Zelená barva je barvou luk a lesů, symbolem nového života. Znázorňuje začátek cesty, kterou oceněný nastoupil, uctívajíc, zasévajíc a pěstujíc hodnoty pravého přátelství mezi kamarády. Zeleným odznakem je odměňovanému za jeho příkladnou činnost nabídnut vstup do Hnutí BL. Ve společenstvích dětí se uděluje rádcům a začínajícím vedoucím.

2. stupeň - SVĚTLE MODRÝ
Světlemodrá-blankytná barva vyjadřuje pohled vzhůru k obloze. Nositel 2. stupně umí snít a své sny uskuteč-ňovat, umí hledat vyšší hodnoty ukryté v lidech. 2. stupeň se uděluje odhodlaným a obětavým vedoucím, těm, kteří už vědí, co je smyslem Hnutí BL.

3. stupeň - TMAVĚ MODRÝ
Tmavomodrá je barvou hlubokého širého moře a symbolizuje hloubku a šířku zájmů nositele o dění kolem něho, nevyčerpatelnost jeho elánu a ukrytou sílu ducha. Uděluje se vytrvalým a optimistickým vůdcům.

4. stupeň - ŽLUTÝ
Žlutá je barvou Slunce, které je zdrojem síly, světla, tepla a životní energie. Nositel 4. stupně pomáhá přátelům křísit jejich dobré vlastnosti, probouzet tužby a podněcovat k činnosti. Uděluje se všestranným i specializovaným vedoucím.

5. stupeň - ČERVENÝ
Červený je symbol lidského srdce, červené jsou žhnoucí uhlíky v ohni. Čer-vená symbolizuje zápal pro vysoké cíle, vytrvalost, bezpečí a jistoty.

6. stupeň - KARMÍNOVÝ
Touto barvou září zakalovaný kov, symbol pevnosti a neústupnosti nositele od ušlechtilých cílů. Karmínový BL je určen těm, jejichž práce a šíření myšlenky přátelství daleko přesahují hranice jejich místního společenství.

7. stupeň - BÍLÝ
Bílá je symbolem ušlechtilosti a čistoty ducha, o něž vyznamenaný u sebe i svých nesčetných přátel neustále usiluje. Bílý BL patří lektorům a budovatelům zázemí, dlouhodobě sloužícím společenství.

8. stupeň - ŠEDÝ
Šedá barva připomíná moudrost sov a vážených lidí se šedými vlasy. Uděluje se rádcům života, kteří mají autoritu, zkušenosti a vyzařují tichou sílu.

9. stupeň - ČERNÝ
Černá v sobě obsahuje všechny barvy předcházejících stupňů a symbolizuje nejedno překonání porážky, které vedlo a vede nositele k ještě větší houževnatosti a usilovnosti. Devátý stupeň je určen nezdolným vytrvalcům s širokým působením.

10. stupeň - BRONZOVÝ
Je určen tomu, kdo dlouhodobě reprezentuje nositele i udělovatele BL, účinně působí v regionu či kraji a prohlubuje vzájemné styky kolektivů.

11. stupeň - STŘÍBRNÝ
Uděluje se těm, kteří působí v kraji či republice na širokém poli činností, směřovaných k dětem a mládeži, k jejich vzdělávání, těm, kteří organizují celostátní hry a výměny zkušeností.

12. stupeň - ZLATÝ
Zlatá je barvou sluneční záře a drahého kovu, dotvrzuje trvalé úspěchy nositele při všestranném působení na dětská a mládežnická společenství v celé republice. Zlatý BL patří těm, kteří jsou trvalými pilíři přátelství a spolupráce, zdroji moudrosti a síly.

ČESTNÝ BL
Čestný BL je udělován výjimečně a samostatně jako ocenění významným osobnostem, které spoluvytvářejí materiální a morální zázemí činnosti dětských a mládežnických společenství, či jsou pro chování dětí a mládeže vzorem, a při tom stojí mimo jejich společenství.

 


 
 

Náhledy fotografií ze složky Co je to březový lístek

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář