Jdi na obsah Jdi na menu

Usnesení Shromáždění členů 2022

 

Shromáždění členů

I. bere na vědomí:

 • informaci Rady spolku o organizačních záležitostech týkajících se spolku /výroční zpráva/

 • informaci o zamítnutí fúze našeho předchůdce ZO ČSCH CHKo Mikulášovice s naším spolkem

 

II. schvaluje:

 

 • zápis a usnesení ze SČ dne 8.8.2021

 • činnost Rady a kontrolorky v období od minulého shromáždění členů

 • výroční zprávu o činnosti ZO v roce 2021 a plnění poslání a vize spolku v roce 2021

 • operativní plán činnosti p.s. na rok 2022 s jeho předpokládaným finančním krytím

 • dosavadní činnost předsedy, místopředsedkyně a pokladní ve věci grantových řízení a účasti v dotačních programech zaměřených na podporu činnosti mladých chovatelů v našem spolku

 • pokračování péče o vysazenou lípu u kapličky v Mikulášovicích na Salmově v rámci akce Stromy sv.Anežky České z roku 2011, obnovení vysazené lípy svobody na Salmově v roce 2018 a či o ovocné stromy vysazené na Salmově a Horních Mikulášovicích v rámci akce 72 hodin v letech 2016 až 2021

 • průběžnou prezentaci činnosti spolku ve vývěsní skříňce umístěné u zastávky busu na náměstí v Mikulášovicích a v Mikulášovických novinách

 • uspořádání 39.ročníku LTMCH se zvířaty v Mikulášovicích jako mezinárodní akci a 18. ročníku vánočního tábora ve spolupráci s p.s. MCHZ Tmch a s odborovou organizací MěÚ ve Varnsdorfu

 • stanovení slevy pro MCH – členy našeho spolku pro účast na letním táboře na 750 Kč za aktivní účast na životě kroužku a 750 Kč za aktivní účast v OMCH 2022

 • účast vedoucích tábora a dalších našich pracovníků s dětmi na podzimním školení pracovníků s mládeží CVVZ ve Skutči

 • pokračování v terénních a dispozičních úpravách Táborové základny spolku na Salmově a dokončení projektu klubovny a skladu spolku s možností jejího širšího využití

 • pokračování členství v MAS Český sever

 • účast našich členů a příznivců v amatérské fotografické soutěži Děti a zvířata v termínu 1.1.-31.5.2022 vyhlášené hlavním spolkem MCHZ

.

III. pověřuje:

 • předsedu a místopředsedkyni dalším jednáním ve věci získávání dotací a grantů pro náš spolek v roce 2022 a 2023

 • všechny členy spolku dle potřeby k účasti na školeních a seminářích pořádaných ČRDM a dalšími subjekty

 • předsedu a další členy spolku dle potřeby k jednání o vzájemné spolupráci na úseku mládeže s chovateli ze spolku z obce Hörnitz v Sasku (SRN), případně z jiných míst, kde bude zájem

 

IV. Ukládá:

 

 • zástupcům našeho pobočného spolku aktivně pracovat v hlavním spolku MCHZ

 • orgánům spolku a všem členům pomáhat při činnosti dalších pobočných spolků a členů MCHZ

 • radě spolku dojednat s ČSOB vedení účtu spolku bez všech poplatků nebo najít jinou banku, která by spolku vedla účet naprosto bezplatně

 

V. děkuje:

 • všem funkcionářům, členům a příznivcům spolku a MCH z kroužku za aktivní činnost v našem spolku při zabezpečování programu, reprezentaci spolku a realizaci projektu klubovny a skladu spolku na TZ na Salmově včetně některých rodinných příslušníků

 • Ministerstu obrany ČR za finanční podporu činnosti spolku na úseku vojenských tradic

 • Nadaci VINCI ČR za finanční podporu realizace projektu klubovny a skladu spolku

 • Nadaci NROS za finanční odměnu za vítězství v Neziskovce roku 2020

 • Městu Mikulášovice za finanční podporu činností spolku s dětmi a mládeží

 • Dobrovolnému svazku obcí Sever za finanční podporu účasti našich dětí v OMCH

 • Pivovaru Kocour s.r.o. Varnsdorf za podporu konání našich akcí pro mladé chovatele

 • TOM 1027 STOPAŘI, Mikulášovice za pomoc při konání našich akcí pro mladé chovatele

 • a všem dalším individuálním podporovatelům činnosti našeho spolku


 

Usnesení přijato celkem 10 hlasy členů spolku, všemi přítomnými vč. 2 plných mocí.

/Celkem ke dni VSČ je v p.s. 19 členů, z toho 8 MCH


 

 

Vlastimil Jura

předseda

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář